Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Spektrum

Terapia uzależnień od nowych mediów

        Komputer i Internet stały się sprzętem masowym służącym edukacji, pracy zawodowej, komunikowania się, kultury, sztuki i rozrywki. Kluczową technologią tych zmian jest właśnie Internet, który stał się medium otwierającym drzwi do świata, w którym każdy może mieć dostęp do prawie każdej informacji, może porozumiewać się z inną osobą, ma wolność publikacji swoich poglądów oraz zapoznawania się z poglądami innych. Przyczyny i skutki uzależnienia od komputera i Internetu, które określane jest także jako infoholizm są niezwykle złożone, wielorako warunkowane, gdyż zależą od wielu czynników, a skutki społeczno-pedagogiczne, dla poszczególnych środowisk są dramatyczne, czy nawet tragiczne. W porównaniu do wcześniejszych uzależnień od zachowań i używek ten proces jest wyjątkowo niebezpieczny ze względu na różnorodne następstwa dotyczące sfery psychicznej, mającej określone implikacje w sferze wychowawczej, dydaktycznej, relacji z rodzicami i innymi osobami, w tym także kolegami szkolnymi, często rodzącymi przemoc i agresję.

        Rodzice powinni szczególnie pamiętać, że wielogodzinne korzystanie z komputera, podobnie jak długotrwałe oglądanie telewizji, przynosi bardzo negatywne konsekwencje. Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych występuje często u dzieci, których rodzice są zapracowani i rzadko reagują na długie przebywanie dziecka przed komputerem. Rodzice za późno zauważają, że dziecko izoluje się od rówieśników, traci kontakt z rzeczywistością, zamyka się w swoim pokoju. Nie dostrzegany jest w odpowiednim czasie także negatywny wpływ gier komputerowych, za pośrednictwem których dzieci uczą się zachowań agresywnych, nieetycznych gdzie dziecko nie tylko jest obserwatorem agresji, ale samo dokonuje czynów agresji. Nauczenie dzieci i młodzieży rozsądnego korzystania z mediów elektronicznych oraz zapobieganie uzależnieniom staje się jednym z najważniejszych obecnie zadań dla psychologów, nauczycieli i rodziców.

         Niestety w dzisiejszych czasach również osoby dorosłe uzależniają się od nowoczesnych mediów, zaniedbując rodzinę, przyjaciół, jak również pracę zawodową.

Zamykając się w wirtualnej rzeczywistości zamykają się na rzeczywiste odczucia i prawidłowe relacje międzyludzkie.