Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Spektrum

Szkolenia

 

 

Szkolenia dla nauczycieli:

 

„Uczeń z dysleksją rozwojową w szkole podstawowej/gimnazjum”

 

            Program szkolenia przewiduje zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi na temat przyczyn i objawów zaburzeń dyslektycznych dla poszczególnych grup wiekowych oraz przekazanie nauczycielom praktycznych wskazówek dotyczących motywowania, wspierania i oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Uczestnicy nauczą się również interpretować zalecenia do pracy z uczniami zawarte w opiniach psychologicznych oraz zapoznają się z rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi przyjętymi wobec uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w nauce.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny

 „ Uczeń z ADHD w szkole podstawowej

 

            W ramach szkolenia omówione będą przyczyny oraz objawy ADHD charakterystyczne dla poszczególnych podtypów tej dziecięcej trudności. Zostaną wskazane sposoby radzenia sobie z konkretnymi symptomami ADHD podczas zajęć lekcyjnych oraz metody współpracy z rodzicami. Uczestnicy dowiedzą się, jak odróżnić ucznia z ADHD od ucznia sprawiającego trudności wychowawcze i jak reagować w obu tych sytuacjach. Przedstawione zostaną również techniki behawioralne, uwzględniające motywowanie uczniów do nauki i redukujące zachowania niepożądane, które nauczyciele będą mogli wykorzystać w codziennej pracy z uczniami.

 

Czas trwania szkolenia: 3 godziny

Grupowe doradztwo zawodowe

 

Usługa przeznaczona dla 10 - osobowych grup, a jej celem jest zapoznanie klientów
z zagadnieniami współczesnego rynku pracy i aktywnym przygotowaniem do wejścia na rynek pracy (efektywnym poszukiwaniem i uzyskaniem zatrudnienia).  

 

Zajęcia trwają 5 godzin zegarowych. Program warsztatów obejmuje:

 1. Autoanaliza:
 • Moje mocne strony
 • Moje słabe strony
 • Moje szanse / okazje
 • Moje zagrożenia / przeszkody
 1. Planowanie drogi zawodowej:
 • Moje cele życiowe
 • Moje kwalifikacje i kompetencje
 1. Świat pracy, kryteria oceny kandydata do pracy.
 2. Jak wygląda rekrutacja i selekcja?
 3. Metody poszukiwania pracy:
 • Sieć kontaktów osobistych, networking
 • Ogłoszenia prasowe
 • Bezpośredni kontakt z pracodawcą
 • Targi pracy i giełdy pracy
 • Praktyki, staże, wolontariat
 • Internetowe serwisy pracy
 • Własne ogłoszenie
 1. Od czego zacząć szukanie pracy?
 • Moje branże / moi potencjalni pracodawcy
 • Analiza ogłoszenia o pracę
 • Formułowanie dokumentów aplikacyjnych
 1. Autoprezentacja:
 • Rodzaje komunikacji
 • Mowa ciała – postawa i dystans, gesty, oczy i wyraz twarzy, ubranie
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Aktywne słuchanie
 • Komunikacja werbalna – co i jak mówić
 • Rozmowa telefoniczna z pracodawcą
 1. Rozmowa kwalifikacyjna:
 • Jak się przygotować?
 • Najczęstsze pytania
 • Pytania trudne i niewygodne
 • Pytania, które mogę zadać pracodawcy

Warsztaty prowadzone w formach aktywizujących grupę - symulacje, gry, ćwiczenia.

 

 

Tematy warsztatów dla działów personalnych firm i / lub osób zainteresowanych:

 1. Komunikacja interpersonalna.
 2. Rola menedżera w firmie, kształtowanie predyspozycji menedżerskich.
 3. Rekrutacja i selekcja, jak zatrudnić najlepszych pracowników w firmie.
 4. Jak pozyskać klientów, techniki sprzedaży.