Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Spektrum

Strona główna

Witamy Państwa na stronie naszej poradni!

 

"SPEKTRUM" to poradnia psychologiczna w Warszawie, utworzona w 2011 roku z myślą o zapewnieniu wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Organem nadzorującym pracę poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Współczesny, błyskawicznie zmieniający się świat, przesycony szybką informacja i nadmiarem bodźców sprawia, że często czujemy się zagubieni, przemęczeni, niedowartościowani. Codzienny stres i pośpiech sprzyjają frustracji i powodują, że częściej reagujemy gniewem, czy też złością. Potrzeba jest wtedy pomoc. Nasza poradnia zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, służących pomocą z zakresu psychologii i pedagogiki.

Jesteśmy poradnią psychologiczną w Warszawie działającą przy stowarzyszeniu, której celem jest poznanie potrzeb pacjenta i objecie go kompleksową pomocą.

Zakres naszych usług to:

 • konsultacje
 • diagnostyka
 • poradnictwo
 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • terapia par
 • terapia rodzin
 • mediacje rodzinne
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • interwencja kryzysowa
 • doradztwo zawodowe
 • rehabilitacja ruchowa
 • gimnastyka korekcyjna
 • pływanie korekcyjne
 • masaż
 • szkolenia
 • warsztaty

NPPP "SPEKTRUM" to poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Warszawie prowadzącą grupę terapeutyczną DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz psychoterapie dzieci i młodzieży.Prowadzimy również indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza dla uczniów z dysleksją, ADHD i nieśmiałych.

Nasi specjaliści zajmują się diagnozą dysfunkcji rozwojowych małego dziecka od 2 roku życia, diagnozą ryzyka dysleksji dla dzieci od 6 roku życia do trzeciej klasy szkoły podstawowej oraz diagnozą dysleksji, problemów szkolnych, emocjonalnych i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.

Opinie wydawane przez naszą poradnię są honorowane przez szkoły.

Zajmujemy się terapią uzależnień od nowych mediów. Przyczyny i skutki uzależnienia od komputera i Internetu, które określane jest także jako infoholizm są niezwykle złożone. Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu prowadzi do poważnych zaburzeń w sferze psychicznej i dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Dlatego tak ważne jest, by osoby uzależnione od nowych mediów znalazły specjalistyczną pomoc.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Zespół poradni