Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Spektrum

Dla dorosłych

 

 • konsultacje psychologiczne
 • diagnostyka psychologiczna
 • poradnictwo

 • psychoterapia indywidualna

 • psychoterapia grupowa w tym grupa terapeutyczna DDA

 • terapia par

 • terapia rodzin

 • socjoterapia

 • mediacje rodzinne
 • doradztwo zawodowe  

      Usługa przeznaczona jest dla absolwentów szkół wyższych i osób dorosłych, wybierających kierunek edukacji, zawód, szkolenie.

Usługa umożliwia  profesjonalną pomoc w dokonaniu racjonalnego wyboru kierunku studiów / specjalności, zawodu / stanowiska i rozwoju indywidualnej ścieżki kariery zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy poprzez psychologiczną analizę predyspozycji, cech i uzdolnień klienta.

Cechy i kompetencje klienta są diagnozowane przy użyciu najnowocześniejszych metod
z zakresu doradztwa psychologicznego i zawodowego i obejmują:

 1. Odporność na stres, działanie pod presją czasu
 2. Komunikatywność
 3. Kompetencje społeczne
 4. Umiejętność pracy zespołowej, zdolność do kompromisu
 5. Predyspozycje menedżerskie
 6. Kreatywność, innowacyjność, wyobraźnia
 7. Prezentowany styl pracy
 8. Ogólny poziom intelektualny, ocenę prezentowanych uzdolnień

 

Indywidualne konsultacje zawodoznawcze są dwuetapowe:

 • badanie testowe
 • rozmowa indywidualna

Stosowane metody badawcze są dobierane indywidualnie do każdego klienta, jego sytuacji i potrzeb. Na początku spotkania klient otrzymuje Charakterystyką psychologiczną, zawierającą ogólny opis zbadanych cech osobowości, poziom inteligencji ogólnej,
z dominującymi zdolnościami intelektualnymi, ogólne sugestie zawodowe, charakterystykę mocnych i słabych stron własnej osobowości. W czasie konsultacji każda osoba ma możliwość zadawania pytań, formułowania wątpliwości i prezentowania własnych opinii. Doradca dokonuje oceny najsilniejszych i najsłabszych cech osobowości klienta, ich wykorzystania w planowanej drodze zawodowej, wytycza optymalną ścieżkę kariery, ustala wskazówki dotyczące rozwoju mocnych i możliwości korekty słabszych stron osobowości poprzez odpowiednie szkolenia i treningi.

 

 Indywidualne doradztwo zawodowe on - line

Indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe w formie konsultacji przez Internet (on – line). Usługa merytorycznie tożsama z usługą I. Różnica polega na zastosowanej formie konsultacji – klient jest diagnozowany za pomocą testów i ankiet zamieszczonych na stronie internetowej. W tej usłudze konsultacje z doradcą zawodowym odbywają się drogą mailingu z klientem.  Istnieje możliwość wielokrotnego kontaktu z doradcą.

 Inne usługi:

 1. Pisanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).
 2. Indywidualne przygotowanie klienta do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
 • Rehabilitacja

             gimnastyka indywidualna dla osób z bólami kęgosłupa

             masaż klasyczny częściowy i grzbietu

             gimnastyka korekcyjna

             pływanie korekcyjne ( grupa 5 osób pływających)

             nauka pływania   ( grupa 5 osób- czas trwania 3 miesiące)