Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Spektrum

Cennik

Cennik usług

Obowiązuje od dnia 15 sierpnia 2015r. do odwołania.

 

 •       Konsultacja psychologiczna                          100 zł / 60 min      140 zł /90 min

 

 •      Konsultacja pedagogiczna                          90 zł/ 60 min         130 zł/90 min

 

 •      Konsultacja socjoterapeutyczna/psychoterapeutyczna  120 zł/ 60 min

 

 •       Badanie dojrzałości szkolnej (badanie i opinia)        280 zł

 

 •      Diagnoza dysleksji ( badanie psychologiczne,            380 zł                                            

                           pedagogiczne oraz opinia)

 

 •       Diagnoza dysfunkcji rozwojowych   małego dziecka         240 zł

 

 •       Doradztwo zawodowe indywidualne               sesja 120 zł

 

 •       Doradztwo zawodowe on-line                               60 zł

 

 •       Psychoterapia indywidualna                               130 zł/50min

 

 •       Psychoterapia grupowa                                 200 zł od osoby 4 spotkania w m-cu

                           ( 6 osób)

 •       Socjoterapia indywidualna                            130 zł/60 min

 

 •       Socjoterapia grupowa                                    240 zł od osoby 4 spotkania w m-cu

                          (6 osób)

 •       Terapia rodzinna                                                150 zł

 

 •       Terapia małżeńska/ partnerska                      130 zł

 

 •       Terapia uzależnień od nowych mediów        130 zł

 

 •    Diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera             4 spotkania    600 zł

 

 •       Konsultacja psychologiczna dla osób,                     

                u których nie ma pewności czy należy wybrać diagnozę                 130 zł

                 w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera

 

 •       Terapia autyzmu i zespołu Aspergera                       cena ustalana indywidualnie     

 

 •     Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z różnymi           50 zł

                      trudnościami w nauce, zajęcia indywidualne

 

 •       Trening ortograficzny dla uczniów ze specyficznymi

           trudnościami w nauce (wszystkie grupy wiekowe)                    30zł od uczestnika za zajęcia

              2 razy  w tygodniu i trwają po 50-60 minut

 

 •       „Polubić siebie” – zajęcia grupowe dla nieśmiałych dzieci i młodzieży.

 

                                 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 70 minut.                                   cykl 480 zł

 

           Cały cykl zajęć przewiduje 12 spotkań.                                                                 jednorazowe zajęcia 50 zł

 

 •       Masaż Lomi, Lomi, Nui                                               130 zł /90 min

 

 •       Szkolenia- cena szkoleń jest ustalana indywidualnie